You are here

มอบรางวัลในการแข่งยิงธนู เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 13

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศพร้อมเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬายิงธนู "เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2555 ณ สนามรักบี้-ฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยชมรมกีฬายิงธนูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มอบรางวัลในการแข่งยิงธนู เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 13

มอบรางวัลในการแข่งยิงธนู เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 13

มอบรางวัลในการแข่งยิงธนู เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 13 

มอบรางวัลในการแข่งยิงธนู เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 13

มอบรางวัลในการแข่งยิงธนู เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 13

01

01

มอบรางวัลในการแข่งยิงธนู เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 13

มอบรางวัลในการแข่งยิงธนู เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 13