You are here

AEC Leader Top Awards 2021

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ รับรางวัล AEC Leader Top Awards 2021: Best Success Quality and Leader Awards สาขาผู้บริหาร ด้านส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาดีเด่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

AEC Leader Top Awards 2021

AEC Leader Top Awards 2021

AEC Leader Top Awards 2021

AEC Leader Top Awards 2021