ผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2019 World Archery Youth Championships

ผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2019 World Archery Youth Championships

Download ผลการแข่งขัน

ประกาศระเบียบการเก็บตัวเพื่อเตรียมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 30

ประกาศระเบียบการเก็บตัวเพื่อเตรียมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 1-2-2562

Download: เอกสารประกาศ

archery