เชิญแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา 2020 Asia Cup World Ranking Tournament, Stage 1

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากสหพันธ์กีฬายิงธนูแห่งเอเชีย (World Archery Asia) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ ๔๒ (2020 Asia Cup World Ranking Tournament, Stage 1) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ภายในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย

Download: จดหมายเชิญ, หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬา, ใบสมัคร

archery