ขอแจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ขอแจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ในวันที่ 13-16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงต่อไป

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย กำหนดการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยทางสมาคมฯ กำหนดวันคัดเลือกตัวนักกีฬาระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม พ.ศ.2564

Download: ใบสมัคร

คุณสงวนได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬายิงธนูฯ อีกสมัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายสงวน โฆษะวินทะ ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย อีกสมัย (4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2567) ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 217 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งหมด 4 ท่านจาก คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการประชุมและการเลือกตั้งในครั้งนี้

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

1. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v1.pdf

archery