การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ด้วยสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้กำหนดวันแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่  ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก บริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สามารถ Download จดหมายเชิญแข่งขัน และใบสมัคร หรือลงทะเบียนสมัครแข่งขัน Online
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

1. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v1.pdf

เชิญแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา 2020 Asia Cup World Ranking Tournament, Stage 1

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากสหพันธ์กีฬายิงธนูแห่งเอเชีย (World Archery Asia) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ ๔๒ (2020 Asia Cup World Ranking Tournament, Stage 1) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ภายในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย

Download: จดหมายเชิญ, หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬา, ใบสมัคร

archery