You are here

สมัครสมาชิก

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ของดการให้บริการสมาชิกชั่วคราว ทั้งการฝึกซ้อมในสนามยิงธนูและรับสมัครสมาชิกใหม่

 

ระเบียบการสมัครฝึกกีฬายิงธนู 
สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย 

การสมัคร 

 ผู้ที่สนใจสามารถทำการสมัครได้โดย

 1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ และ
 2. นำมาสมัครได้ด้วยตนเองที่สมาคม ฯ

รับสมัครสมาชิก ณ สำนักงานสมาคมฯ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. 
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. (วันอาทิตย์หยุด)

ค่าสมัคร 300 บาท

 1. ค่าบำรุงรายปีคนละ 270 บาท
 2. ค่าทำบัตรประจำตัว คนละ 30 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร 1 ชุด

การเรียนการสอน

 1. สมาชิกใหม่ทุกคนต้องมาเรียนการยิงธนูขั้นพื้นฐาน กับทางสมาคมฯ
 2. สมาคม ฯ มีผู้ฝึกสอนการยิงธนูขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิกใหม่
      ในวันเสาร์ที่ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น.
 3. ทางสมาคม ฯ มีคันธนูและลูกธนู

หมายเหตุ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 – 2719 – 2777

01