You are here

การเลือกใช้อุปกรณ์

การเลือกใช้อุปกรณ์         

               
เมื่อรู้จักอุปกรณ์แล้วคราวนี้มาดูว่าการเลือกใช้อุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่น้อยไปกว่ากัน
ดังนั้นผู้ใช้จึงควรเลือกใช้อุปกรณ์เเต่ละประเภทให้เหมาะสม กับตัวเอง ซึ่งก็มีวิธีการเลือกดังนี้ 

1.คันธนู

คันธนูมีหลายขนาดก่อนเลือกใช้ผู้เล่นผู้เล่นควรจะต้องลองก่อนว่าส่วนสูง และกำลัง
ในการยกคันธนูและการน้าวสาย เหมาะสมกับคันธนูที่ยาวขนาดไหน

1.1 เมื่อน้าวสายมาที่จุดน้าวแล้วสายธนูจะทำมุมที่จุดน้าว 125 – 135 องศา จึงถือว่า
เป็นคันที่เหมาะสมสำหรับคนนั้น

คันธนูยาว 60 – 64 นิ้ว สำหรับผู้ที่มีระยะน้าว 24 นิ้ว หรือน้อยกว่า
คันธนูยาว 65 – 66 นิ้ว สำหรับผู้ที่มีระยะน้าว 25 - 26 นิ้ว หรือน้อยกว่า
คันธนูยาว 67 – 68 นิ้ว สำหรับผู้ที่มีระยะน้าว 27 - 28 นิ้ว หรือน้อยกว่า
คันธนูยาว 69 – 70 นิ้ว สำหรับผู้ที่มีระยะน้าว 29 นิ้ว ขึ้นไป

1.2 การทดสอบน้ำหนักและแรงน้าว โดยใช้คันธนูที่สามารถน้าวมาถึงเก้ม และน้าวอยู่อย่างนั้นได้นานประมาณครึ่งนาทีสำหรับเด็กๆที่เริ่มหัดใหม่ควรใช้้ธนูที่มีน้ำหนักแรง น้าว 15 – 20 ปอนด์, ผู้หญิงควรใช้ 20 – 25 ปอนด์, ผู้ชายใช้ 25 – 30 ปอนด์

2.ลูกธนู
ลูกธนูทำด้วยไม้หรือไฟเบอร์กลาส และหางลูกธนูชนดิขนไก่ ใช้ลูกธนูที่ยาวกว่า
ระยะน้าวประเภท 2 นิ้ว 

3.เป้าธนู
เป้าธนู เป็นแผ่นกระดาษ มี 2 ขนาด คือ 122 ซ.ม.และ 80 ซ.ม. แบบใหญ่ใช้ในการ
แข่งขันระยะ 90, 70, 60 เมตร ส่วนแบบเล็กใช้ในการแข่งระยะ 50, 30 เมตร พิมพ์เป็นรูปวงกลม
ซ้อนเป็นชั้น ๆ มี 5 สีเรียงลำดับ ได้แก่ ขาว ดำ ฟ้า แดง และเหลือง (Gold) แต่ละวงจะมี
ค่าคะแนนแตกต่างกัน ตามลำดับ