You are here

ประชุมก่อนเดินทางไปแข่งขัน 2018 Asian Games

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 9:00น. และวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 มีการประชุมเตรียมความพร้อมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปแข่งขัน 2018 Asian Games ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย​

ประชุมก่อนเดินทางไปแข่งขัน 2018 Asian Games

ประชุมก่อนเดินทางไปแข่งขัน 2018 Asian Games

ประชุมก่อนเดินทางไปแข่งขัน 2018 Asian Games