You are here

Archery Navy Open 8th

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอุปนายกฝ่ายเทคนิค นายสมชัย อัศวสันติ ร่วมไปด้วย ในการแข่งขันกีฬายิงธนู Archery Navy Open ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ณ วันที่ 6-7 เมษายน 2562 

Archery Navy Open 8th

Archery Navy Open 8th

Archery Navy Open 8th

Archery Navy Open 8th

Archery Navy Open 8th