You are here

ฝึกสอนเด็กโรงเรียนไตรพัฒน์

สามาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้ส่งผู้ฝึกสอน ให้การฝึกสอนกีฬายิงธนูแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนไตรพัฒน์ ลำลูกกาคลอง 5 ทุกวันจันทร์ 

ฝึกสอนเด็กโรงเรียนไตรพัฒน์

ฝึกสอนเด็กโรงเรียนไตรพัฒน์

ฝึกสอนเด็กโรงเรียนไตรพัฒน์

ฝึกสอนเด็กโรงเรียนไตรพัฒน์