You are here

กฟผ. มอบเงินสนับสนุน สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ งบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566

กฟผ. สนับสนุน สมาคมกีฬายิงธนูแผ่งประเทศไทย

กฟผ. สนับสนุน สมาคมกีฬายิงธนูแผ่งประเทศไทย

กฟผ. สนับสนุน สมาคมกีฬายิงธนูแผ่งประเทศไทย

กฟผ. สนับสนุน สมาคมกีฬายิงธนูแผ่งประเทศไทย