You are here

คุณบุญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ เปิดบ้านต้อนรับสมาคมกีฬายิงธนูฯ

คุณบุญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ อุปนายกฝ่ายหารายได้ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับ นายกสมาคมฯ กรรมการบริหาร ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา และเชิญร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักส่วนตัว พร้อมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566

คุณบุญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ เปิดบ้านต้อนรับสมาคมกีฬายิงธนูฯ

คุณบุญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ เปิดบ้านต้อนรับสมาคมกีฬายิงธนูฯ

คุณบุญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ เปิดบ้านต้อนรับสมาคมกีฬายิงธนูฯ

คุณบุญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ เปิดบ้านต้อนรับสมาคมกีฬายิงธนูฯ