You are here

การแข่งขันยิงธนู "กาญจนบุรีเกมส์"

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566  พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี ประธานที่ปรึกษา สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิงธนู "กาญจนบุรีเกมส์" ณ สนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

กาญจนบุรีเกมส์

กาญจนบุรีเกมส์

กาญจนบุรีเกมส์

กาญจนบุรีเกมส์

กาญจนบุรีเกมส์