You are here

Recent content

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
Storyโรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู archery03 years 2 weeks ago
Storyรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมนักกีฬายิงธนู archery03 years 1 month ago
Storyประชุมสรุปหลังแข่งขัน World Cup Stage I in Shanghai archery03 years 1 month ago
Storyเดินทางไป 2017 Hyundai Archery World Cup Stage I in Shanghai archery03 years 1 month ago
Pageรายระเอียดการส่งแข่งขันต่างประเทศ archery03 years 1 month ago
Storyการประชุมเตรียมทีมซีเกมส์ คณะกรรมการโอลิมปิคฯ archery03 years 1 month ago
Storyประชุมนักกีฬาทีมชาติ World Cup Stage I in Shanghai archery03 years 1 month ago
Pageรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู archery03 years 1 month ago
StoryNavy Archery Open 2017 archery03 years 1 month ago
Storyมอบเงิน 1 ล้านบาทสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาไปแข่งซีเกมส์ archery03 years 1 month ago
Storyสมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา "ผู้ฝึกสอน" กีฬายิงธนู L2 archery03 years 2 months ago
Storyสมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา "ผู้ตัดสิน" กีฬายิงธนู L2 archery03 years 2 months ago
Pageรายระเอียดการจัดการอบรม archery03 years 2 months ago
Storyร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงอรวรรณ archery03 years 2 months ago
Storyประชุมนักกีฬาทีมชาติไปแข่งขัน World Cup Stage I in Shanghai archery03 years 2 months ago
Storyการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 archery03 years 2 months ago
Storyงานรดน้ำรับพรในวันสงกรานต์ archery03 years 2 months ago
PageLevel 3 Coaching Course 2016 archery03 years 2 months ago
Pageครบรอบ 57 ปี สมาคมกีฬาจักยานฯ archery03 years 2 months ago
Pageประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ archery03 years 2 months ago
Storyร่วมงานเลี้ยงสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย archery03 years 3 months ago
Page​​ประขุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคฯ 3/2559 archery03 years 3 months ago
Pageเข้าพบนายกรัฐมนตรี ก่อนไปโอลิมปิค archery03 years 3 months ago
Pageพิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าตากสินฯ archery03 years 3 months ago
Pageเจรจา 18th Asian Games 2018 archery03 years 3 months ago

Pages