You are here

Recent content

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
Storyโรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู archery02 months 1 week ago
Storyรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมนักกีฬายิงธนู archery02 months 3 weeks ago
Storyประชุมสรุปหลังแข่งขัน World Cup Stage I in Shanghai archery02 months 3 weeks ago
Storyเดินทางไป 2017 Hyundai Archery World Cup Stage I in Shanghai archery03 months 1 day ago
Pageรายระเอียดการส่งแข่งขันต่างประเทศ archery03 months 1 week ago
Storyการประชุมเตรียมทีมซีเกมส์ คณะกรรมการโอลิมปิคฯ archery03 months 1 week ago
Storyประชุมนักกีฬาทีมชาติ World Cup Stage I in Shanghai archery03 months 1 week ago
Pageรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู archery03 months 1 week ago
StoryNavy Archery Open 2017 archery03 months 1 week ago
Storyมอบเงิน 1 ล้านบาทสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาไปแข่งซีเกมส์ archery03 months 1 week ago
Storyสมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา "ผู้ฝึกสอน" กีฬายิงธนู L2 archery03 months 3 weeks ago
Storyสมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา "ผู้ตัดสิน" กีฬายิงธนู L2 archery03 months 3 weeks ago
Pageรายระเอียดการจัดการอบรม archery03 months 3 weeks ago
Storyร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงอรวรรณ archery03 months 3 weeks ago
Storyประชุมนักกีฬาทีมชาติไปแข่งขัน World Cup Stage I in Shanghai archery03 months 3 weeks ago
Storyการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 archery04 months 6 days ago
Storyงานรดน้ำรับพรในวันสงกรานต์ archery04 months 2 weeks ago
PageLevel 3 Coaching Course 2016 archery04 months 2 weeks ago
Pageครบรอบ 57 ปี สมาคมกีฬาจักยานฯ archery04 months 2 weeks ago
Pageประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ archery04 months 2 weeks ago
Pageการอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 archery04 months 2 weeks ago
Storyร่วมงานเลี้ยงสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย archery04 months 2 weeks ago
Page​​ประขุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคฯ 3/2559 archery04 months 2 weeks ago
Pageเข้าพบนายกรัฐมนตรี ก่อนไปโอลิมปิค archery04 months 2 weeks ago
Pageพิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าตากสินฯ archery04 months 2 weeks ago

Pages