You are here

ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงานประจำปี

ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงานประจำปี 2565

ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงานประจำปี 2565

 

ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงานประจำปี 2564

ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงานประจำปี 2564

Calendar60

ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงานประจำปี 2556

Calendar56

 

ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงานประจำปี 2555

ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงานประจำปี 2555

 

ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงานประจำปี 2554

โครงการและแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

 • การแข่งขันกีฬายิงธนู “เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554” ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2554 (3 วัน) ณ สนามรักบี้-ฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ 33 ประมาณเดือนมกราคม 2554 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 เมืองชลเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2554 ณ จังหวัดชลบุรี
 • การแข่งขันกีฬายิงธนู รามโอเพ่น ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2554 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • เตรียมคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ 33 ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ 33 (1st Asian Archery Grand Prix ) ระหว่างวันที่ 15 - 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ภายในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 300 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การแข่งขันรายการ 2nd Asian Archery Grand Prix ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2554 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • สมาคมฯ ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดงานมหกรรมกีฬามหามงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2554 ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2554 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การแข่งขันกีฬายิงธนูคนพิการ 1st A.P.C. Archery Cup Championships 2011 ระหว่างวันที่ 10–18 พฤษภาคม 2554 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การแข่งขันยิงธนูรายการ 3rd Asian Archery Grand Prix ระหว่างวันที่ 25–31 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงDhaka ประเทศบังคลาเทศ
 • การอบรมผู้ตัดสินระดับทวีปและระดับนานาชาติ จัดโดยสหพันธ์กีฬายิงธนูแห่งเอเชียร่วมกับสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมอียิปต์ มหาดไทย โดยเชิญประธานผู้ตัดสินจาก FITA มาเป็นวิทยากร
 • การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์โลก (World Archery Championships) ระหว่างวันที่ 3 – 10 กรกฎาคม 2554 ณ เมืองTorino ประเทศอิตาลี
 • การแข่งขันกีฬายิงธนูคนพิการชิงแชมป์โลก (World Archery Para Championships) ระหว่างวันที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2554 ณ เมืองTorino ประเทศอิตาลี
 • การแข่งขันยิงธนูในร่ม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2554 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ภายในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การแข่งขันยิงธนูรายการ World Cup Stage 4 ระหว่างวันที่ 4–11 กันยายน 2554 ณ เมือง Shanghai, China
 • การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 24–25 กันยายน 2554 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การแข่งขันยิงธนูในร่ม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ภายในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์ เอเชีย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2554 ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน นายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ ได้ถูกแต่งตัง้ จากสหพันธ์กีฬายิงธนูแห่งเอเชีย ให้เป็น Technical Delegate
 • การแข่งขันกีฬา “ 26th SEA GAMES ” ระหว่างวันที่ 12-26 พฤศจิกายน 2554 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 • การแข่งขันยิงธนูในร่ม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ภายในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย

*********

Download โครงการและแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554 
สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย