You are here

กฟผ. สนับสนุน สมาคมฯ สู่ซีเกมส์ครั้งที่ 26

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการเตรียมนักกีฬาสู่ ซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ณ กรุงจาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน 2554 โดยมีการประชุมหารือกับชมรมกีฬายิงธนูการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมของ กฟผ.

กฟผ

กฟผ

02-1

02-1

02

02

03 

 03

04 

 04

กฟผ. สนับสนุน สมาคมฯ สู่ซีเกมส์ครั้งที่ 26

02

03

04

07