You are here

แสดงความยินดีกับ นายสกล ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการ การกีฬาฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:30น. นายกสมาคมฯ พร้อมนายแพทย์วรินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ ได้ไปแสดงความยินดีกับ นายสกล วรรณพงษ์ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ชั้น 10 อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย

แสดงความยินดีกับ นายสกล ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการกีฬา

แสดงความยินดีกับ นายสกล ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการกีฬา

แสดงความยินดีกับ นายสกล ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการกีฬา

แสดงความยินดีกับ นายสกล ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการกีฬา

แสดงความยินดีกับ นายสกล ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการกีฬา