You are here

ไทยท้าทาย

ด้วยรายการ "ไทยท้าทาย" ผลิตโดยบริษัท โมโน บอร์ดคาธท์ จำกัดได้ขอความอนุเคราะห์ จากสมาคมฯ ขอถ่าทำในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬายิงธนูหัวหมาก กกท. โดยทางรายการขอนักกีฬาที่มีฝีมือแม่นยำที่สุดมาร่วมรายการยิงเป้า 4 ชนิตถ้าทำได้ตามกำหนดจะมีรางวัลให้ซึ่งทางสมาคมฯเห็นว่าเป็นการเผยแพร่กีฬายิงธนูสู่สาธารณะชน ในความแม่นยำเป็นเลิศและนักกีฬาของสมาคมฯสามารถทำได้ โปรดติดตามชมรายการในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 ทางช่อง MONO 29 หรือช่อง 39 ตั้งแต่บ่าย 2 - 3 โมง

ไทยท้าทาย

ไทยท้าทาย

ไทยท้าทาย

ไทยท้าทาย