You are here

แกรนด์สปอร์ตดีไซด์เนอร์ คอนเทสต์ ครั้งที่ 8

บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เป็น เมนสปอนเซอร์เรื่องเสื้อผ้านักกีฬาทีมชาติให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดงาน "แกรนด์สปอร์ตดีไซด์เนอร์ คอนเทสต์" ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 13:30 - 16:30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม Sofitel Bangkok สุขุมวิท ซอย 13 - 15 กรุงเทพฯ

แกรนด์สปอร์ตดีไซด์เนอร์ คอนเทสต์ ครั้งที่ 8

แกรนด์สปอร์ตดีไซด์เนอร์ คอนเทสต์ ครั้งที่ 8

แกรนด์สปอร์ตดีไซด์เนอร์ คอนเทสต์ ครั้งที่ 8

01

01

01