You are here

เปิดชมรมกีฬายิงธนูแพลทินัม

เปิดชมรมกีฬายิงธนูแพลทินัม ณ ห้องประชุม ศูนย์การค้าแพลทินัม ชั้น 12 วันที่ 29 เมษายน 2555

ห้องประชุม

 ห้องประชุม

 ห้องประชุม

 ห้องประชุม

 ห้องประชุม