You are here

ข่าวสารกีฬาของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

ระเบียบ/ประกาศต่างๆ | ข่าวสารกีฬาของสมาคมฯ | ข่าวสารทั้งหมด

     
ข่าวสารทางกีฬาของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย -ประจำปี 2567
ร่วมส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน 2024 Final World Qualification Tournament, Antalya 2024 Final World Qualification Tournament, Antalya news
Yecheon 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 2 Yecheon 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 2 news
Lampang Open Archery Championships 2024 Lampang Open Archery Championships 2024 news
     
ข่าวสารทางกีฬาของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย -ประจำปี 2566
Yecheon 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 2 Yecheon 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 2 news
World Abilitysport Games World Abilitysport Games news
Asian PARA Archery Championships 2023 & CQT Paris Paralympic Games Asian PARA Archery Championships 2023 & CQT Paris Paralympic Games news
Asian Archery Championships 2023 & CQT Paris Olympic Games Asian Archery Championships 2023 & CQT Paris Olympic Games news
2023 ASEAN Archery Youth Championship Open Cebu, Philippines 2023 ASEAN Archery Youth Championship Open Cebu, Philippines  
2023 Asia Cup, Stage III, Singapore 2023 Asia Cup, Stage III, Singapore  
Hyundai Archery World Cup Shanghai 2023 Hyundai Archery World Cup Shanghai 2023  
จุฬามนตรีคัพ 2 จุฬาราชมนตรีคัพ 2  
Lampang Open Archery Championship 2023 Lampang Open Archery Championship 2023  
Qannok Archery Festival 2023 Dannok Archery Festival 2023  
     
ข่าวสารทางกีฬาของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย -ประจำปี 2565
Napaya Archery Final Year 2022 Napaya Archery Final Year 2022  
Brave horse traditional archery tournament 2022 Brave horse traditional archery tournament 2022  
11th ASEAN PARA GAMES SOLO 2022 11th ASEAN PARA GAMES SOLO 2022  
5th Southeast Asia Kyudo Gathering 2022 5th Southeast Asia Kyudo Gathering 2022  
ร่วมส่งนักกีฬาแข่งขันยิงธนู OKCULAR VAKFI 1453 ร่วมส่งนักกีฬาแข่งขันยิงธนู OKCULAR VAKFI 1453  
SEA Games 2022 in Hanoi SEA Games 2022 in Hanoi  
Thammasat Championships 2022 Thammasat Championships 2022  
Para Archery in Phuket, from 19-28 March 2022 Para Archery in Phuket, from 19-28 March 2022  
2022 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage 1 2022 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage 1  
88th Thammasat Championship 2022 88th Thammasat Championship 2022  
Lampang Archery Open Championship 2022 Lampang Archery Open Championship 2022  
ขอแสดงความยินดี ผู้ผ่านการคัดเลือกนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย 2565 ขอแสดงความยินดี ผู้ผ่านการคัดเลือกนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย 2565  
     
ข่าวสารทางกีฬาของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย -ประจำปี 2564
     
การแข่งขันยิงธนูของ Siam Kyudo Kai การแข่งขันยิงธนูของ Siam Kyudo Kai  
การแข่งขันยิงธนู PUTA CUP ครั้งที่ 1 การแข่งขันยิงธนู PUTA CUP ครั้งที่ 1  
The Final Qualification Event in Paris (FRA) The Final Qualification Event in Paris (FRA)  
The Final Qualification Event in Paris (FRA) เดินทางไปแข่งขัน The Final Qualification Event in Paris (FRA)  
การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31  
     
ข่าวสารทางกีฬาของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย -ประจำปี 2563
Siam Kyudo Kai: 10th Anniversary Competition Siam Kyudo Kai: 10th Anniversary Competition  
Navy Archery Open 9th Navy Archery Open 9th  
การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563  
ประชุมคัดเลือกบุคลากรเพื่อชิงตำแหน่งผู้บริหารสหพันธ์กีฬาระดับโลก ประชุมคัดเลือกบุคลากรเพื่อชิงตำแหน่งผู้บริหารสหพันธ์กีฬาระดับโลก  
WA Executive Board Conference Meeting WA Executive Board Conference Meeting  
มาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ โควิด-19 ระหว่างการแข่งขันและหลังการแข่งขัน มาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ โควิด-19 ระหว่างการแข่งขันและหลังการแข่งขัน  
2020 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage I Bangkok, March 8 - 15, 2020 2020 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage I Bangkok, March 8 - 15, 2020  
Russian Training Camp Russian Training Camp  
Taiwan Archery Training Camp Taiwan Archery Training Camp  
Training camp of Hiroshima Company Team Training camp of Hiroshima Company Team  
Lampang Archery Open Championship 2020 Lampang Archery Open Championship 2020  
     
ข่าวสารทางกีฬาของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย -ประจำปี 2562
30th Southeast Asian Games in Philippines 30th Southeast Asian Games in Philippines  
Meet The Press - SEA Games 2019 Meet The Press - SEA Games 2019  
21st Asian Archery Championships 2019 and CQT 2020 Tokyo Olympic 21st Asian Archery Championships 2019 and CQT 2020 Tokyo Olympic  
3rd Asian Para Archery Championships & CQT Tokyo Paralympics 3rd Asian Para Archery Championships & CQT Tokyo Paralympics  
ประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ ปี 2562 ประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ ปี 2562  
กกท.มาตรวจเยี่ยมนักกีฬาทีมชาติ กกท.มาตรวจเยี่ยมนักกีฬาทีมชาติ  
2019 Mel Nichols' Compound Coaches Seminar and Workshop in Bangkok 2019 Mel Nichols' Compound Coaches Seminar and Workshop in Bangkok  
13th Thailand Princess Cup 13th Thailand Princess Cup  
ทีมไต้หวันมาฝึกอบรมยิงธนู ทีมไต้หวันมาฝึกอบรมยิงธนู  
Field Training Program in Korea Field Training Program in Korea  
Archery Navy Open 8th Archery Navy Open 8th  
2019 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage I in Bangkok, Thailand 2019 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage I in Bangkok  
นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2019 นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2019  
Training camp of Hiroshima Company Team in Bangkok Training camp of Hiroshima Company Team in Bangkok  
การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30  
     
ข่าวสารทางกีฬาของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย -ประจำปี 2561
WA Coaching Course Level 1 WA Coaching Course Level 1  
19th ASEAN University Games Myanmar 2018 19th ASEAN University Games Myanmar 2018  
Thailand Judge Seminar 2018 Thailand Judge Seminar 2018  
นักกีฬาเหรียญเงิน ยูธโอลิมปิคเข้ารับรางวัลจากคณะกรรมการโอลิมปิคฯ สำรวจสถานที่แข่งขันกีฬา IWAS World Games 2020  
นักกีฬาเหรียญเงิน ยูธโอลิมปิคเข้ารับรางวัลจากคณะกรรมการโอลิมปิคฯ นักกีฬาเหรียญเงินยูธโอลิมปิคเข้ารับรางวัลจากคณะกรรมการโอลิมปิคฯ  
7th South East Asian Open Archery Tournament in Myanmar 7th South East Asian Open Archery Tournament in Myanmar  
ศูนย์ฝึกกีฬายิงธนูภาคเหนือ ศูนย์ฝึกกีฬายิงธนูภาคเหนือ  
ร่างระเบียบการคัดเลือกนักกีฬายิงธนูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 การคัดเลือกนักกีฬายิงธนูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19  
ประกาศรายชื่อและตารางการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาชุดซีเกมส์ครั้งที่ 2 2018 Asian Para Games  
ประชุมพิจารณาแผนงาน Road to Tokyo และซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ประชุมพิจารณาแผนงาน Road to Tokyo และซีเกมส์ ครั้งที่ 30  
T/D Meeting with LOC of the 2018 Asian PARA Games T/D Meeting with LOC of the 2018 Asian PARA Games  
มอบอุปกรณ์ธนูเตรียมแข่ง YOG มอบอุปกรณ์ธนูเตรียมแข่ง YOG  
การแข่งขันพลศึกษาเกมส์ การแข่งขันพลศึกษาเกมส์  
มอบกระเช้าเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเข้าผ่าตัด มอบกระเช้าเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเข้าผ่าตัด  
Sports Hero ครั้งที่ 2 Sports Hero ครั้งที่ 2  
ประชุมหลังกลับจากการแข่งขัน 2018 Asian Games ประชุมหลังกลับจากการแข่งขัน 2018 Asian Games  
ประชุมผู้จัดการทีม 2018 Asian Games: ประชุมผู้จัดการทีม  
2018 Asian Games 2018 Asian Games  
งานเลี้ยงนักกีฬาหลังเดินทางไปแข่งขัน 2018 Asian Games งานเลี้ยงนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขัน 2018 Asian Games  
ประชุมก่อนเดินทางไปแข่งขัน 2018 Asian Games ประชุมก่อนเดินทางไปแข่งขัน 2018 Asian Games  
การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑ การสาธิตและการทดสอบยิง Bare Bow  
การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑  
Bhutan Archery Team - Training Camp ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งเอเชียนเกมส์  
Bhutan Archery Team - Training Camp Bhutan Archery Team - Training Camp  
เข้าพบผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เข้าพบผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
เข้ารับโอวาท นายกรัฐมนตรี เข้ารับโอวาท นายกรัฐมนตรี  
เข้าเฝ้ารับประทานพรและโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราช เข้าเฝ้ารับประทานพรและโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราช  
ร่วมแถลงข่าว MEET THE PRESS กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 18 ร่วมแถลงข่าว MEET THE PRESS กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 18  
ประชุมจัดการแข่งขัน the 7th SEA Open Archery Tournament 2018 ประชุมจัดการแข่งขัน the 7th SEA Open Archery Tournament 2018  
ประชุมนักกีฬาชุด Asia Cup Stage III, Taipei ประชุมนักกีฬาชุด Asia Cup Stage III, Taipei  
เยี่ยมคุณนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ Saga Sport Commission มาเยี่ยมเยือนสมาคมฯ  
อบรมการยิงธนูให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 2018 อบรมการยิงธนูให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 2018  
กฟผ.มอบเงินสนับสนุน สมาคมฯ ผู้ว่าการ กกท.เข้าเย่ียมชมและให้กำลังใจนักกีฬา  
Thailand Princess Cup 2018 Training Camp from Penang Archery Team  
Thailand Princess Cup 2018 Thailand Princess Cup 2018  
ประชุมหารือเรื่องผู้ฝึกสอนและการจัดการแข่งขัน PARA Archery ประชุมหารือเรื่องผู้ฝึกสอนและการจัดการแข่งขัน PARA Archery  
กิจกรรม Sport Hero Camp - 2 กิจกรรม Sport Hero Camp - ครั้งที่ 2  
Vision 2014 Program - ฝึกซ้อมยิงธนูที่ประเทศเกาหลี Vision 2014 Program - ฝึกซ้อมยิงธนูที่ประเทศเกาหลี  
กิจกรรม Sport Hero Camp - 1 กิจกรรม Sport Hero Camp - ครั้งที่ 1  
Navy Open ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 Navy Open ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561  
Hyundai Archery World Cup-Stage I, Shanghai 2018 Hyundai Archery World Cup-Stage I, Shanghai 2018  
SportAccord Convention 2018 SportAccord Convention 2018  
2018 Asia Cup, Stage II in Manila, Philippines 2018 Asia Cup, Stage II in Manila, Philippines  
ประชุมผู้จัดการทีม Asia Cup Stage I ประชุมผู้จัดการทีม Asia Cup Stage I  
2018 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage I in Bangkok 2018 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage I in Bangkok  
ประชุมนักกีฬาหลังกลับจากการแข่งขัน Asian Games Test Event ประชุมนักกีฬาหลังกลับจากการแข่งขัน Asian Games Test Event  
มอบเหรียญการแข่งขัน Asian Games Test Event มอบเหรียญการแข่งขัน Asian Games Test Event  
การคัดตัวนักกีฬาชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 การคัดตัวนักกีฬาชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18  
มีผู้สนใจสมัครฝึกยิงธนูจำนวนมาก มีผู้สนใจสมัครฝึกยิงธนูจำนวนมาก  
ประชุมเตรียมไปเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประชุมเตรียมไปเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18  
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขาธิการ ในคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขาธิการ ในคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ  
ตรวจสถานที่ฝึกซ้อมโอลิมปิค 2020 ที่เมืองซากะ ประเทศญี่ปุ่น ตรวจสถานที่ฝึกซ้อมโอลิมปิค 2020 ที่เมืองซากะ ประเทศญี่ปุ่น  
มุ่งสู่ Asian Games มุ่งสู่ Asian Games  
การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ประจำปี 2561 การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ประจำปี 2561  
     
ข่าวสารทางกีฬาของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย -ประจำปี 2560
การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2561 การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปี 2561  
ข่าว 20th ASIAN ARCHERY CHAMPIONSHIPS 2017 ข่าว 20th ASIAN ARCHERY CHAMPIONSHIPS 2017  
Shasu-Hu Olympic Training Camp Shasu-Hu Olympic Training Camp  
พิธีมอบเหรียญทองแดงและเข็มเชิดชูเกียรติ นางสาวเพ็ญศิริ พิธีมอบเหรียญทองแดงและเข็มเชิดชูเกียรติ นางสาวเพ็ญศิริ  
ดช.อธิวัฒน์ สร้อยทองได้สิทธิ์ไปแข่งขัน 2018 Buenos Aires YOG ดช.อธิวัฒน์ สร้อยทองได้สิทธิ์ไปแข่งขัน 2018 Buenos Aires YOG  
2017 World Archery Asia Federation Congress 2017 World Archery Asia Federation Congress  
20th ASIAN ARCHERY CHAMPIONSHIPS 2017 20th ASIAN ARCHERY CHAMPIONSHIPS 2017  
ชักชวนไปเก็บตัวฝึกซ้อม Olympic ที่ประเทศญี่ปุ่น ชักชวนไปเก็บตัวฝึกซ้อม Olympic ที่ประเทศญี่ปุ่น  
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจากกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล Rules for Field and 3D Archery  
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจากกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล WA Judge Conference, Bangkok, November 4-5, 2017  
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจากกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูจากกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิคสากล  
เปืดการแข่งขัน Kyndo เปิดการแข่งขัน The 3rd South-East Asia Kyudo Gathering  
ฝึกสอนยิงธนูให้เด็กๆ 7-10 ปี ฝึกสอนยิงธนูให้เด็กๆ 7-10 ปี  
2017 WA Congress in Mexico 2017 WA Congress in Mexico  
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลแก่นักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลแก่นักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29  
อบรมชุมนุมยิงธนู ม.ธรรมศาสตร์ อบรมชุมนุมยิงธนู ม.ธรรมศาสตร์  
ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐ ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐  
5th South East Asia Archery Federation Congress 5th South East Asia Archery Federation Congress  
29th SEA Games 29th SEA Games  
ผู้ฝึกสอนต่างชาติเรียกประชุมนักกีฬา ผู้ฝึกสอนต่างชาติเรียกประชุมนักกีฬา  
ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์ ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์  
ผู้ฝึกสอนต่างประเทศมาฝึกสอนนักกีฬาชุดทีมชาติซีเกมส์ครั้งที่ 29 ผู้ฝึกสอนต่างประเทศมาฝึกสอนนักกีฬาชุดทีมชาติซีเกมส์ครั้งที่ 29  
Meet The Press: 29th SEA Games Meet The Press: 29th SEA Games  
เกาะติดซีเกมส์ครั้งที่ 29 เกาะติดซีเกมส์ครั้งที่ 29  
สปอร์ตฮีโร่แคมป์ เชียงใหม่ สปอร์ตฮีโร่แคมป์ เชียงใหม่  
Asia Cup Stage III in Taipei Asia Cup Stage III in Taipei  
ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ เตรียมแข่ง Asia Cup Stage III in Taipei ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ เตรียมแข่ง Asia Cup Stage III in Taipei  
นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2017 นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2017  
ตรวจสนาม 29th SEA Games in Kuala Lumpur ตรวจสนาม 29th SEA Games in Kuala Lumpur  
ตรวจสนาม 20th Asian Archery Championships ตรวจสนาม 20th Asian Archery Championships  
การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 - ลำปาง การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 - ลำปาง  
การประชุมเตรียมทีมซีเกมส์ คณะกรรมการโอลิมปิคฯ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมนักกีฬายิงธนู  
การประชุมเตรียมทีมซีเกมส์ คณะกรรมการโอลิมปิคฯ ประชุมสรุปหลังแข่งขัน World Cup Stage I in Shanghai  
World Cup Stage I in Shanghai เดินทางไป 2017 Hyundai Archery World Cup Stage I in Shanghai  
ประชุมนักกีฬาทีมชาติ World Cup Stage I in Shanghai ประชุมนักกีฬาทีมชาติ World Cup Stage I in Shanghai  
Navy Archery Open 2017 Navy Archery Open 2017  
สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2 สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา "ผู้ฝึกสอน" กีฬายิงธนู L2  
สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2 สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา "ผู้ตัดสิน" กีฬายิงธนู L2  
มอบเงิน 1 ล้านบาทสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาไปแข่งซีเกมส์ มอบเงิน 1 ล้านบาทสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาไปแข่งซีเกมส์  
ประชุมนักกีฬาทีมชาติไปแข่งขัน World Cup Stage I in Shanghai ประชุมนักกีฬาทีมชาติไปแข่งขัน World Cup Stage I in Shanghai  
2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok 2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok  
E-san Archery Open E-san Archery Open 2017  
WA Coaching Course Level 1 - 2017 WA Coaching Course Level 1 - 2017  
AF-Archery Open Chamnpionships AF-Archery Open Chamnpionships  
Hiroshima Team Training Camp Hiroshima Team Training Camp  
WAA 2016 Joint Training Program 2017 SEA.A.F. Archery Championships  
     
ข่าวสารทางกีฬาของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย -ประจำปี 2559
WAA 2016 Joint Training Program WAA 2016 Joint Training  
ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 4 ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 5  
ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 4 ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 4  
ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 2 ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 3  
ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ครั้งที่ 2  
การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ "ซีเกมส์ ครั้งที่ 29" ครั้งที่ 3 การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ "ซีเกมส์ ครั้งที่ 29" ครั้งที่ 3  
ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559 ประชุมพิจารณาผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น 2559  
การคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ "ซีเกมส์ ครั้งที่ 29" ครั้งที่ 1 การคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ "ซีเกมส์ ครั้งที่ 29" ครั้งที่ 2  
การคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ "ซีเกมส์ ครั้งที่ 29" ครั้งที่ 1 การคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ "ซีเกมส์ ครั้งที่ 29" ครั้งที่ 1  
รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาซีเกมส์ในรอบแรก (MQS) รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาซีเกมส์ในรอบแรก (MQS)  
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ปี2559 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ปี2559  
แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง) แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง)  
แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันแรก) แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันแรก)  
2016 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage II in Taipei 2016 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage II in Taipei  
การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559  
โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู 2016 สมาคมยิงธนูสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งนักกีฬามาฝึกที่ศูนย์ BAC  
Rio Olympic การแข่งขันโอลิมปิคเกมส์ 2016 Rio  
โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู 2016 โรงเรียนปัญโญทัยส่งนักเรียนมาฝึกอบรมธนู 2016  
ส่งนักกีฬาทีมชาติไปแข่งโอลิมปิค ครั้งที่ 31 ส่งนักกีฬาทีมชาติไปแข่งโอลิมปิค ครั้งที่ 31  
เยี่ยมชมโรงงาน FBT เยี่ยมชมโรงงาน FBT  
เข้าพบนายกรัฐมนตรี ก่อนไปโอลิมปิค เข้าพบนายกรัฐมนตรี ก่อนไปโอลิมปิค  
ร่วมลงนามถวายพระพร ก่อนไปโอลิมปิค ร่วมลงนามถวายพระพร ก่อนไปโอลิมปิค  
กีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน ครั้งที่ 18 กีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน ครั้งที่ 18  
งานแถลงข่าวมอบชุดแกรนด์สปอร์ตแก่นักกีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ 31 Meet The Press กีฬาโอลิมปิค 2016  
งานแถลงข่าวมอบชุดแกรนด์สปอร์ตแก่นักกีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ 31 งานแถลงข่าวมอบชุดแกรนด์สปอร์ตแก่นักกีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ 31  
ผู้ว่าฯ กกท มาเยี่ยมนักกีฬาทีมชาติ ผู้ว่าฯ กกท มาเยี่ยมนักกีฬาทีมชาติ  
ฝึกสอนกีฬายิงธนูฟรีเพื่อประชาชนทั่วไปทุกวันเสาร์ ฝึกสอนกีฬายิงธนูฟรีเพื่อประชาชนทั่วไปทุกวันเสาร์  
นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2016 นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2016  
Enhancement Archery Course นักกีฬาเยาวชนจีน Enhancement Archery Course นักกีฬาเยาวชนจีน  
มอบชุดรณรงค์ป้องกันไวรัสซิกา ระหว่างแข่งโอลิมปิค 2016 มอบชุดรณรงค์ป้องกันไวรัสซิกา ระหว่างแข่งโอลิมปิค 2016  
ข่าวหนังสือพิมพ์ - "วิทยา" คว้าโควต้า ไปโอลิมปิค ข่าวหนังสือพิมพ์ - "วิทยา" คว้าโควต้า ไปโอลิมปิค  
นักกีฬายิงธนูไทยคว้า โคต้า Rio 2016 Olympic นักกีฬายิงธนูไทยคว้า โควต้า Rio 2016 Olympic  
ประชุมนักกีฬาก่อนไปแข่งคัดตัว Olympic ที่ Antalya ตุรกี ประชุมนักกีฬาก่อนไปแข่งคัดตัว Olympic ที่ Antalya ตุรกี  
ร่วมยินดี กกท เปิดห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชน ร่วมยินดี กกท เปิดห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชน  
ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนู กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2555) ณ จังหวัดเชียงใหม่ Navy Open 2559  
ข่าว Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage I ข่าว Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage I  
2016 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage I in Bangkok 2016 Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage I in Bangkok  
 WAA 2015 Activities  WAA 2015 Activities  
 อบรม ยิงธนูโรงเรียนมัธยมสาธิต ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  อบรม ยิงธนูโรงเรียนมัธยมสาธิต ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 2nd Fazza International Para Archery Championships  2nd Fazza International Para Archery Championships  
การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559  การอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ประจำปี 2559  
     
ข่าวสารทางกีฬาของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย -ประจำปี 2558
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44  
8th ASEAN PARA Games 8th ASEAN PARA Games  
2015 WAA Joint Training Program 2015 WAA Joint Training Program  
การประชุม Technical Delegates For 8th ASEAN PARA Games การประชุม Technical Delegates For 8th ASEAN PARA Games  
WA Level 1 Coaching Course WA Level 1 Coaching Course  
ทำ MOU กับสถาบันการพลศึกษา ทำ MOU กับสถาบันการพลศึกษา  
Asian PARA Championships & CQT 2015 Asian PARA Championships & CQT 2015  
Asian Archery Championships 2015 & CQT Asian Archery Championships 2015 & CQT  
ข่าวการจัดการแข่งขัน ชิงแชมป์เอเซีย เพื่อไปโอลิมปิค ข่าวการจัดการแข่งขัน ชิงแชมป์เอเซีย เพื่อไปโอลิมปิค  
งานมอบรางวัลและทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ งานมอบรางวัลและทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  
WA Compound Training Camp 2015 Oct WA Compound Training Camp 2015 Oct  
การปรึกษาระหว่างสมาคมฯและ กกท เพื่อเตรียม Qualification ไปโอลิมปิค การปรึกษาระหว่างสมาคมฯและ กกท เพื่อเตรียม Qualification ไปโอลิมปิค  
อบรมการยิงธนูให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต อบรมการยิงธนูให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  
เลี้ยงอาหารเที่ยงนักกีฬาชุดชิงแชมป์เอเซียครั้งที่ 19 เลี้ยงอาหารเที่ยงนักกีฬาชุดชิงแชมป์เอเซียครั้งที่ 19  
ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558  
ข่าวเกี่ยวกับกีฬายิงธนู ข่าวเกี่ยวกับกีฬายิงธนู  
เชื่อมือโค้ชอิตาลีพานักกีฬายิงธนูไปรีโอ เชื่อมือโค้ชอิตาลีพานักกีฬายิงธนูไปรีโอ  
ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนู กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2555) ณ จังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558  
นครลำดวนเกมส์ นครลำดวนเกมส์  
ผู้ฝึกสอนคนใหม่ Mr.Alberto Zagami ผู้ฝึกสอนคนใหม่ Mr.Alberto Zagami  
นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู  
งานต้อนรับมอบรางวัลนักกีฬาซีเกมส์ งานต้อนรับมอบรางวัลนักกีฬาซีเกมส์  
แสดงความชื่นชมนักกีฬาไทยในศึกซีเกมส์ จากคณะกรรมการโอลิมปิคฯ แสดงความชื่นชมนักกีฬาไทยในศึกซีเกมส์ จากคณะกรรมการโอลิมปิคฯ  
WAA 2015 Judging and Organizing Seminar WAA 2015 Judging and Organizing Seminar  
WA Coaching Course Level 1 WA Coaching Course Level 1  
ชมรมกีฬายิงธนู แพลตินั่มได้จัดเลี้ยงนักกีฬาทีมชาติ ชมรมกีฬายิงธนู แพลตินั่มได้จัดเลี้ยงนักกีฬาทีมชาติ  
FBT เลี้ยงต้อนรับนักกีฬาซีเกมส์ FBT เลี้ยงต้อนรับนักกีฬาซีเกมส์  
ไปแข่งยิงธนู ในซีเกมส์ครั้งที่ 28 ไปแข่งยิงธนู ในซีเกมส์ครั้งที่ 28  
เจาะใจทัพไทยลุยซีเกมส์ เจาะใจทัพไทยลุยซีเกมส์  
ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์ ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์  
ประกอบพิธีศาสนกิจ ก่อนไปซีเกมส์ ประกอบพิธีศาสนกิจ ก่อนไปซีเกมส์  
ประชุมนักกีฬาชุดซีเกมส์ครั้งที่ 28 ประชุมนักกีฬาชุดซีเกมส์ครั้งที่ 28  
การเข้าอำลา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี การเข้าอำลา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
ประชุมแข่ง ซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ประชุมแข่ง ซีเกมส์ ครั้งที่ 28  
อบรมผู้ฝึกสอน WA Coaching Course Level 2 อบรมผู้ฝึกสอน WA Coaching Course Level 2  
ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ณ จังหวัดนครสวรรค์  
ข่าวในวงการกีฬา ข่าวในวงการกีฬา  
ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ ซีเกมส์ ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ ซีเกมส์  
ผู้ว่าการการกีฬามาให้กำลังใจนักกีฬาที่ศูนย์ฝึกยิงธนู ผู้ว่าการการกีฬามาให้กำลังใจนักกีฬาที่ศูนย์ฝึกยิงธนู  
มอบชุดแก่นักกีฬาซีเกมส์ มอบชุดแก่นักกีฬาซีเกมส์  
การแข่งขัน World Cup Stage I การแข่งขัน World Cup Stage I  
เดินทางไปส่งทีมชาติแข่ง World Cup Stage I เซี่ยงไฮ้ เดินทางไปส่งทีมชาติแข่ง World Cup Stage I เซี่ยงไฮ้  
Navy Open 2558 Navy Open 2558  
การแข่งขัน TOAC 900 การแข่งขัน TOAC 900  
วันคล้ายวันเกิด ประธาน FBT วันคล้ายวันเกิด ประธาน FBT  
การแข่งขัน 2015 Asia Cup, World Ranking, Stage 2 การแข่งขัน 2015 Asia Cup, World Ranking, Stage 2  
WA Recurve Training Camp WA Recurve Training Camp  
16th KU Open 16th KU Open  
ร่วมทัพ ม.โลก ร่วมทัพ ม.โลก  
"หาญชัย" คว้าแชมป์ยิงธนูคนพิการ โคราชเกมส์ "หาญชัย" คว้าแชมป์ยิงธนูคนพิการ โคราชเกมส์  
 การออกกำลังกายของนักกีฬาทีมชาติ การออกกำลังกายของนักกีฬาทีมชาติ  
ฝึกสอนยิงธนูประจำสัปดาห์ ฝึกสอนยิงธนูประจำสัปดาห์  
นักกีฬา SEA Games ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักกีฬา SEA Games ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
อบรม Compound Training Camp อบรม Compound Training Camp  
โคราชเกมส์ โคราชเกมส์  
ทีมยิงธนูเวียดนาม มาขอฝึกกับทีมไทย ทีมยิงธนูเวียดนาม มาขอฝึกกับทีมไทย  

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => cron [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:166:"SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT uid, name, picture, data FROM {users} WHERE uid IN (:uids_0); Array ( [:uids_0] => 1 ) ";s:9:"%function";s:16:"user_node_load()";s:5:"%file";s:71:"C:\Inetpub\vhosts\thailandarchery.com\httpdocs\modules\user\user.module";s:5:"%line";i:3692;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://www.thailandarchery.com/?q=ckeditor/xss [:db_insert_placeholder_7] => http://www.thailandarchery.com/?q=node/94/edit [:db_insert_placeholder_8] => 171.96.186.65 [:db_insert_placeholder_9] => 1515048726 ) in dblog_watchdog() (line 163 of C:\Inetpub\vhosts\thailandarchery.com\httpdocs\modules\dblog\dblog.module).

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 1298326525a4dcf156ba9c2.24396084 ) in lock_release_all() (line 269 of C:\Inetpub\vhosts\thailandarchery.com\httpdocs\includes\lock.inc).


PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 1245 of C:\inetpub\vhosts\thailandarchery.com\httpdocs\includes\bootstrap.inc).

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 9823540395b97b697a71373.66677277 ) in lock_release_all() (line 269 of C:\inetpub\vhosts\thailandarchery.com\httpdocs\includes\lock.inc).