You are here

ขอความร่วมมือ FBT ในการผลิตเป้าธนู

การขอความร่วมมือกับ FBT ในการผลิตเป้ารองรับลูกธนูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้นักกีฬาได้ใช้เพื่อการฝึกซ้อม และแข่งขันระดับนานาชาติ ในการนี้ นายกสมาคมฯ รองเลขาธิการ และผู้ฝึกสอน ได้ร่วมปรึกษาหารือกับคุณกมลและคุณปวีณาเจ้าของบริษัทฯ ณ สำนักงานของ FBT ที่หนองจอก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ได้รับเชิญให้รับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน

ขอความร่วมมือ FBT ในการผลิตเป้าธนู

ขอความร่วมมือ FBT ในการผลิตเป้าธนู

01

ขอความร่วมมือ FBT ในการผลิตเป้าธนู