You are here

การทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ "โรบินฮู้ดน้อย" ของ Truevision

การทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ "โรบินฮู้ดน้อย" ให้กับบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด เพื่อรายการโทรทัศน์ รายการ The Rookie เส้นทางช้างเผือก เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของนักกีฬาเยาวชน ความยาวประมาณ 30 นาที ออกอากาศทางช่อง ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่น ช่อง 9 ถ่ายทำเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 รับผิดชอบโดย นส.กมลชนก บุญรุ่ง ผู้ควบคุมการผลิตรายการ บริษัทสติปเปอร์ ฟิลม์ จำกัด

การทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ "โรบินฮู้ดน้อย" ของ Truevision

การทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ "โรบินฮู้ดน้อย" ของ Truevision 

การทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ "โรบินฮู้ดน้อย" ของ Truevision 

การทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ "โรบินฮู้ดน้อย" ของ Truevision