You are here

รดน้ำรับพรจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ในวันสงกรานต์

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้เดินทางไปร่วมรดน้ำ และรับพรจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เนื่องในวันสงกรานต์ 2558 ณ บ้านรับรอง สี่เสาเทเวศน์ ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 9:00น.

รดน้ำรับพรจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ในวันสงกรานต์

01

รดน้ำรับพรจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ในวันสงกรานต์

รดน้ำรับพรจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ในวันสงกรานต์