You are here

เยี่ยมชมสนามยิงธนูอ่าวมะนาวกองบิน 5

สมาคมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนไปเยี่ยมชมและให้คำแนะนำ ณ สนามยิงธนูศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 5 อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 5-6 พค. 2556

เยี่ยมชมสนามยิงธนูอ่าวมะนาวกองบิน 5

เยี่ยมชมสนามยิงธนูอ่าวมะนาวกองบิน 5

เยี่ยมชมสนามยิงธนูอ่าวมะนาวกองบิน 5

เยี่ยมชมสนามยิงธนูอ่าวมะนาวกองบิน 5