You are here

ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 โดย คุณศักดิ์ชัย วงศ์มาลาสิทธิ์ (นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย)