You are here

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ได้พานักกีฬาเยาวชนในโครงการสร้างนักกีฬาสู่ทีมชาติมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้มอบโล่ และเหรียญที่ระลึกของประเทศต่างๆ จำนวนหนึ่งมาจัดแสดงวางไว้ในตู้โชว์ ให้ผู้สนใจได้ชมและศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 01

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

01

01

01

01