You are here

บริจาคอุปกรณ์ธนูให้คนพิการ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 นายกสมาคมฯ ได้รับการบริจาคอุปกรณ์ธนูให้คนพิการผ่านคุณชาญวิทย์ มุนิกานนท์ จากผู้ปกครองของ เด็กชายชนก วราพร ซึ่งเป็นนักกีฬาเยาวชนชั้นแนวหน้า ปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอบคุณมากครับ

บริจาคอุปกรณ์ธนูให้คนพิการ

บริจาคอุปกรณ์ธนูให้คนพิการ

 01

มอบอุปกรณ์ธนูให้คุณชาญวิทย์ 

ชาญวิทย์