You are here

อบรมการยิงธนูให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 9:00 น. ได้มีการอบรมกีฬายิงธนูแก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 107 คน และได้รับมอบประกาศนียบัตรให้ทุกคนที่ผ่านการอบรม อบรมโดยคณะผู้ฝึกสอน และนักกีฬาทีมชาติของสมาคมฯ

อบรมการยิงธนูให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตอบรมการยิงธนูให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตอบรมการยิงธนูให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตอบรมการยิงธนูให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต