You are here

คณะกรรมการโอลิมปิคเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บุญมี จุลเกษม

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บุญมี จุลเกษม มารดาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 19:00 น. ณ ศาลา 1 วัดมหาพฤฒารา สี่พระยา

 วัดมหาพฤฒารา สี่พระยา

  วัดมหาพฤฒารา สี่พระยา

  วัดมหาพฤฒารา สี่พระยา

 วัดมหาพฤฒารา สี่พระยา