You are here

ขอเรียนเชิญประชุมประจำเดือน

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญคณะกรรมการการบริหาร สมาคมฯ ประชุม ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกกีฬายิงธนูโลก (ใกล้สนามยิงธนูหัวหมาก) การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร