You are here

นักกีฬายิงธนูจากประเทศอียิปต์

นักกีฬายิงธนูจากประเทศอียิปต์ จำนวน 34 คนเดินทางมาขอความร่วมมือในการฝึกซ้อมด้านเทคนิกกันโค้ช เกาหลี Mr. Kim Sun Bin ณ สนามยิงธนูหัวหมาก กกท. ระหว่างวันที่ 25 กค. - 2 สค. 2554สนามยิงธนูหัวหมาก กกท

สนามยิงธนูหัวหมาก กกท

สนามยิงธนูหัวหมาก กกท

สนามยิงธนูหัวหมาก กกท