You are here

ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ณ จังหวัดนครสวรรค์

การประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1

 • สนามแข่งยิงธนูในกีฬาแห่งชาติ นครสวรรค์เกมส์ ใช้สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ 
 • เป้าวางทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อย 
 • จะไปเช็คมุมดวงอาทิตย์ขึ้นตก อีก 2 ครั้ง เพื่อไม่ให้แสงแยงตาทั้งเช้าและบ่าย มุมจะเปลี่ยนองศาที่ละนิดจึงต้องไปดูอีก 
 • แต่มีแผนสำรอง ยิงขวางสนามฟุตบอล ซึ่งมีพื้นที่เหลือหลังเป้าอีก 70 เมตร มีรั้วกั้น ห่างไปอีก 10 เมตร เป็นถนน 
 • ที่พักผ่อนนักกีฬามีเยอะมีทั้งห้องธรรมดา ห้องแอร์ 
 • ห้องประชุม ห้องทำงาน กรรมการมีให้เลือกเยอะ 
 • ห้องน้ำสะดวก 
 • โรงอาหารของโรงเรียน ขายข้าวแก่นักเรียนแบบโรงเรียนมัธยมทั่วไป 
 • มีนักเรียนให้ใช้งานเยอะ หลายร้อยคน แต่ขอไป 30 คน จะขอเพิ่มก็ได้ ( เบี้ยเลี้ยงทางเจ้าบ้านดำเนินการให้เด็ก) 
 • ต้องไปเช็คอีก 2 รอบ 
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด พ่อค้านายทุน หอการค้า โดยเข้ามาดูแลเต็มที่ 
 • รอง ผอ.รร.กีฬาเป็นผู้ประสานงานเอง ท่านเป็นทหารอากาศแล้วโอนมาเป็นครู

ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ