You are here

การพิจารณานักกีฬาไปแข่งเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 17

การพิจารณานักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์ไปแข่งขันเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ เมือง อินชอน ประเทศสาธารณรับเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

การพิจารณานักกีฬาไปแข่งเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 17

การพิจารณานักกีฬาไปแข่งเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 17

การพิจารณานักกีฬาไปแข่งเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 17