You are here

การจัดการทดสอบขีดความสามารถนักกีฬาทีมชาติ

การจัดการแข่งขันทดสอบขีดความสามารถนักกีฬาทีมชาติชุด ซีเกมส์ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2556 ตามแผนการที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ในครั้งนี้มีทีมชาติของเวียดนามจำนวน 21 คน เป็นนักกีฬา 16คน ผู้ฝึกสอน 5 คนมาร่วมทดสอบด้วย 

การจัดการทดสอบขีดความสามารถนักกีฬาทีมชาติ

การจัดการทดสอบขีดความสามารถนักกีฬาทีมชาติ

01

 01

01

 01