You are here

การคัดนักกีฬาภาค 5 (เพื่อการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41)

การคัดนักกีฬาภาค 5 ที่เชียงใหม่ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 ได้นักกีฬาทีมจังหวัดและบุคคลไว้เรียบร้อยแล้ว เหลือภาคกลางซึ่งจะคัดตัวที่ จังหวัดชลบุรี ยังไม่ได้กำหนดวัน เพื่อการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ณ เชียงใหม่ แข่งขันกีฬายิงธนูระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2555 ณ สนาม หน้าหอพัก 40 ปี ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41