You are here

อบรม ยิงธนูโรงเรียนมัธยมสาธิต ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เนื่องจากโรงเรียนมัธยมสาธิต ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขอความอนุเคราะห์สมาคมฯ เพื่อส่งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาไปฝึกอบรม วิชายิงธนูแก่ นักเรียนลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 200 คนในวันที่ 27 มกราคม 2559 ทางสมาคมฯ ได้ส่งผู้ฝึกสอน 1 คน (นายเลิศพร แก่นจันทร์) และนักกีฬาทีมชาติ 3 คน (พ.จ.อ. เด่นชัย เทพนา, พ.จ.อ.วิทยา ทำว่อง, นายณัฐภูมิ ภู่สวัสดิ์) ไปให้การอบรม

อบรม ยิงธนูโรงเรียนมัธยมสาธิต ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อบรม ยิงธนูโรงเรียนมัธยมสาธิต ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อบรม ยิงธนูโรงเรียนมัธยมสาธิต ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อบรม ยิงธนูโรงเรียนมัธยมสาธิต ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อบรม ยิงธนูโรงเรียนมัธยมสาธิต ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา