You are here

ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งเสริมนักกีฬาไทยไปโอลิมปิก

ด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุน คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในการส่งนักกีฬาไปแข่งขัน ลอนดอนโอลิมปิกเกมส์ 2012 เหรียญทอง = 1 ล้านบาท เหรียญเงิน 500,000.- บาท และเหรียญทองแดง 300,000.-บาท ซึ่งได้มีการทำ MOU ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 11:00 น. ห้องสยามกัมมาจล ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคาร 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งเสริมนักกีฬาไทยไปโอลิมปิก

ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งเสริมนักกีฬาไทยไปโอลิมปิก

ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งเสริมนักกีฬาไทยไปโอลิมปิก

ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งเสริมนักกีฬาไทยไปโอลิมปิก