You are here

ประกอบพิธีศาสนกิจ ก่อนไปซีเกมส์

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 14:00น. สมาคมฯได้นมัสการ พระอาจารย์ เชวง (ชินจาโร) จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก มาประกอบพิธีศาสนกิจ ให้กับทีมนักกีฬาที่เตรียมการไปแข่งขันกีฬายิงธนู ซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7-15 มิถุนายน 2558 เพื่อให้กำลังใจและส่งเสริมการมีชัยในการแข่งขันครั้งนี้

ประกอบพิธีศาสนกิจ ก่อนไปซีเกมส์

ประกอบพิธีศาสนกิจ ก่อนไปซีเกมส์

ประกอบพิธีศาสนกิจ ก่อนไปซีเกมส์

ประกอบพิธีศาสนกิจ ก่อนไปซีเกมส์

ประกอบพิธีศาสนกิจ ก่อนไปซีเกมส์

ประกอบพิธีศาสนกิจ ก่อนไปซีเกมส์

ประกอบพิธีศาสนกิจ ก่อนไปซีเกมส์

ประกอบพิธีศาสนกิจ ก่อนไปซีเกมส์