You are here

รับเงินรางวัล ในการเข้าแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 26 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2554

รับเงินรางวัล ในการเข้าแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 26

ในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2554 สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 26 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย คณะนักกีฬายิงธนูได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 1,200,000.- บาท

รับเงินรางวัล ในการเข้าแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 26

รับเงินรางวัล ในการเข้าแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 26

รับเงินรางวัล ในการเข้าแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 26

รับเงินรางวัล ในการเข้าแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 26

รับเงินรางวัล ในการเข้าแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 26

 01