You are here

การออกกำลังกายของนักกีฬาทีมชาติ

การออกกำลังกายของนักกีฬาชุดทีมชาติ (SEA Games ครั้งที่ 28 ณ สิงคโปร์) โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยกำกับดูแล ฝึกอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ในวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

การออกกำลังกายของนักกีฬาทีมชาติ

การออกกำลังกายของนักกีฬาทีมชาติ

การออกกำลังกายของนักกีฬาทีมชาติ

การออกกำลังกายของนักกีฬาทีมชาติ