You are here

การแข่งขันกีฬายิงธนูในร่ม ครั้งที่ 3

การแข่งขันกีฬายิงธนูในร่มครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก กกท.

การแข่งขันกีฬายิงธนูในร่มครั้งที่ 3

การแข่งขันกีฬายิงธนูในร่มครั้งที่ 3

การแข่งขันกีฬายิงธนูในร่มครั้งที่ 3

การแข่งขันกีฬายิงธนูในร่มครั้งที่ 3

การแข่งขันกีฬายิงธนูในร่มครั้งที่ 3

 การแข่งขันกีฬายิงธนูในร่มครั้งที่ 3