You are here

ผู้ว่าการการกีฬามาให้กำลังใจนักกีฬาที่ศูนย์ฝึกยิงธนู

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 18:00น. ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เดินทางมาที่สนามฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 28 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการ นำผลไม้มาเยี่ยมนักกีฬา และกล่าวให้กำลังใจในการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันนำชัยชนะมาฝากคนไทย

ผู้ว่าการการกีฬามาให้กำลังใจนักกีฬาที่ศูนย์ฝึกยิงธนู

ผู้ว่าการการกีฬามาให้กำลังใจนักกีฬาที่ศูนย์ฝึกยิงธนู

ผู้ว่าการการกีฬามาให้กำลังใจนักกีฬาที่ศูนย์ฝึกยิงธนู

ผู้ว่าการการกีฬามาให้กำลังใจนักกีฬาที่ศูนย์ฝึกยิงธนู

ผู้ว่าการการกีฬามาให้กำลังใจนักกีฬาที่ศูนย์ฝึกยิงธนู