You are here

คัดเลือกตัวทีมชาติครั้งที่ 2 ณ KACT (เขาใหญ่)

สมาคมฯ ได้จัดการคัดเลือกตัวทีมชาติครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามยิงธนูของ KACT (Khao Yai Archery Training Camp) ซึ่งทางสมาคมได้ส่งผู้ตัดสิน และกรรมการบันทึกผลในการแข่งขันครั้งนี้ร่วมด้วย เพื่อ ให้การจัดการแข่งขันที่มีการรับรองตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ยังได้รับ การสนับสนุนถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมฯ นายสงวนโฆษะวินทะ พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณ คุณ พิษณุ บุญประสิทธิ์ ที่ได้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดการคัดเลือกตัวครั้งนี้ อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ

คัดเลือกตัวทีมชาติครั้งที่ 2 ณ KACT (เขาใหญ่)

คัดเลือกตัวทีมชาติครั้งที่ 2 ณ KACT (เขาใหญ่)

คัดเลือกตัวทีมชาติครั้งที่ 2 ณ KACT (เขาใหญ่)

คัดเลือกตัวทีมชาติครั้งที่ 2 ณ KACT (เขาใหญ่)

คัดเลือกตัวทีมชาติครั้งที่ 2 ณ KACT (เขาใหญ่)