You are here

ฝึกอบรมสมาชิกชมรมกีฬายิงธนูพิษณุโลก

สมาคมฯ ได้ส่งคณะผู้ฝึกสอน 3 ท่านไปให้การฝึกอบรมสมาชิกชมรมกีฬายิงธนูพิษณุโลก (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 ณ สนามยิงธนู หจก.ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ พิษณุโลก เป็นครั้งที่ 2

ฝึกอบรมสมาชิกชมรมกีฬายิงธนูพิษณุโลก

ฝึกอบรมสมาชิกชมรมกีฬายิงธนูพิษณุโลก

ฝึกอบรมสมาชิกชมรมกีฬายิงธนูพิษณุโลก

ฝึกอบรมสมาชิกชมรมกีฬายิงธนูพิษณุโลก

ฝึกอบรมสมาชิกชมรมกีฬายิงธนูพิษณุโลก

ฝึกอบรมสมาชิกชมรมกีฬายิงธนูพิษณุโลก