You are here

มช.โอเพ่น ประจำปี 2557

เนื่องจากชมรมยิงธนู สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันยิงธนูกลางแจ้ง มช.โอเพ่น ประจำปี 2557 ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักกีฬาของทางสมาคมฯ ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

มช.โอเพ่น ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่