You are here

โรงเรียน ปัญโญทัยนานาชาติ ส่งนักเรียนมาฝึกกีฬายิงธนู

โรงเรียน ปัญโญทัยนานาชาติ ได้ส่งนักเรียนมาฝึกกีฬายิงธนูกับสมาคมฯ จำนวนสิบกว่าคนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13:30 - 15:00 น. ณ สนามยิงธนูสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก  ซึ่งมีผู้ฝึกสอน 2 คน เป็นผู้ควบคุม

สนามยิงธนูสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก

สนามยิงธนูสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก

สนามยิงธนูสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก