You are here

จัดการทดสอบขีดความสามารถนักกีฬาทีมชาติ ทุก 15 วัน

สมาคมฯ ได้จัดให้มีการทดสอบขีดความสามารถนักกีฬาทีมชาติ เตรียมความพร้อม แข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ให้เหมือนการแข่งขันจริง ทุก 15 วัน โดยจัดทุกวันเสาร์กลางเดือนและสิ้นเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม 2556

ประจำเดือน สิงหาคม 2556

01

ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

จัดการทดสอบขีดความสามารถนักกีฬาทีมชาติ ทุก 15 วัน

01

01

01

01

01