You are here

แอร์เอเซียสนับสนุนนักกีฬาไทยไปซีเกมส์

แอร์เอเซียได้รับเกียรติจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้สนับสนุนบัตรโดยสารราคาพิเศษให้กับนักกีฬาไทยเพื่อเดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่เมืองเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยจัดงานแถลงข่าวในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 14:30-15:30 น. ณ ห้องปาริชาดโรงแรมโกลเด้น ทิวลิป

แอร์เอเซียสนับสนุนนักกีฬาไทยไปซีเกมส์