You are here

กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 31

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ส่งผู้ตัดสินไปเข้าร่วมการตัดสินในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 31 "เวียงพิงค์เกมส์" ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 15-19 มกราคม 2556 

กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 31

กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 31

กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 31

กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 31

กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 31

กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 31

กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 31