You are here

การแข่งขัน 1st Inter-City Archery Championships

การแข่งขันกีฬายิงธนู "1st Inter-City Archery Championships" ณ เมื่อง Hsin-Chu ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 7-13 กันยายน 2555 สมาคมฯส่งนักกีฬาชาย 3 คน และผู้ฝึกสอนชาวเกาหลี 1 คน (Mr.Kim Sun Bin) คือ 

  • จ.อ. วิทยา ทำว่อง
  • พ.จ.อ. เด่นชัย เทพพา
  • จ.อ. อัศรินทร์ ไทยเอื้อ
ผลการแข่งขันทีมชายได้เหรียญเงิน ส่วนบุคคลได้ที่ 4 ที่ 7 และที่ 9 ส่วนนายกสมาคมได้รับเชิญเป็นผู้แทนสมาพันธ์ฯ (T/D) มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันคือ
  1. ญี่ปุ่น
  2. ไทย
  3. มาเลเซีย
  4. ฮ่องกง
  5. สิงคโปร์
  6. เวียดนาม
  7. ไต้หวัน (ส่ง 3 ทีม)

การแข่งขัน 1st Inter-City Archery Championships

การแข่งขัน 1st Inter-City Archery Championships

การแข่งขัน 1st Inter-City Archery Championships

การแข่งขัน 1st Inter-City Archery Championships

01

01

1st Inter-City Archery Championships

01

01 

การแข่งขัน 1st Inter-City Archery Championships

การแข่งขัน 1st Inter-City Archery Championships

การแข่งขัน 1st Inter-City Archery Championships

 การแข่งขัน 1st Inter-City Archery Championships

การแข่งขัน 1st Inter-City Archery Championships